Rëndësia e Lirisë Mendore – Fuqia e Mendjes së Lirë

Liria mendore është një pasuri e çmuar që shpërfaqet në aftësinë e individit për të menduar, shprehur, dhe vepruar në mënyrë autonome. Ajo është thelbi i krijimtarisë, zhvillimit intelektual, dhe ndryshimit...

Mungesa e Solidarizimit Midis Grave – Një Thirrje për Bashkim dhe Përkrahje

Gratë janë një forcë e mrekullueshme në shoqërinë tonë, por ndonjëherë, duket se ekziston një mungesë e theksuar e solidarizimit midis tyre. Pse ndodh kjo, dhe çfarë mund të bëjmë për të ndryshuar këtë situatë...

A mund të ngelim shtatzënë gjatë menstruacioneve ?

Kryesisht nuk ka gjasa të mbeteni shtatzënë gjatë menstruacioneve, por ndonjëherë është e mundur. Sa herë që kryeni marrëdhënie seksuale të pambrojtur menjëherë para ose gjatë ovulacionit , ka një shans që të...

Kategoria -Uncategorized