Ai ka një tjetër

Ka disa ligje të cilat rregullojnë marrëdhënien midis dy sekseve. Zakonisht bëhet fjalë për fenomene të cilat nuk janë të vulosura si “kodiku i marrëdhënieve burrë /grua”, prandaj duhet të mësojmë, të...

Udhëzues i seksit gjatë COVID-19

Me arritjen e Covid-19 në Amerikë, vendi më i fuqishë në botë, departamenti i shëndetësisë në New York ka publikuar një seri rekomandimesh mbi mënyrat më të mira për të evituar përhapjen e coronavirus, duke...

Arti i rënies më dorë- për të dyja gjinitë

Ky art nuk duhet të jetë ekskluzivë e adoleshentëve të turpshëm. Ka ardhur koha të marrim atë që na takon! Performimi i rënies më dorë mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për të fokusuar kënaqësinë te...

Kategoria -Seksi Oral