Virusi HPV , një çështje që përfshin edhe burrat

Prej vitesh kemi dëgjuar të flitet dhe të shkruhet për Human Papilloma Virus, dhe rrezikun e madh që ai paraqet për gjininë femërore, duke e shndërruar HPV-në në virusin e vajzave dhe grave me sjellje më të...

Grua, jetë, liri ( zan, zindagi, azadi)

Prej shekujsh gruaja ka arritur të menaxhojë fertilitetin e saj falë njohurive që kishte mbi ciklin menstrual, mbi bimët e ndryshme, por dhe metodat mbi abortin, ndonëse këto njohuri u shkulën prej saj  që në...

Dushi anal, ose pastrimi për marrëdhënie anale

Ky shkrim u përgatit nga: Madamec Dushi anal nuk është diçka për të cilën flitet shpesh ose e thënë ndryshe, informacioni që ofrohet në gjuhën shqipe është i pakët. Në një botë perfekte nuk duhet të ishte i...

Kategoria -Uncategorized