Seksizmi në Media: Reflektim mbi Ndikimin dhe Nevojën për Ndryshim

Media është një forcë e rëndësishme formuese në shoqërinë tonë, por ajo gjithashtu mund të jetë një vend ku përhapen stereotipet dhe paragjykimet lidhur me gjininë. Diskutimi rreth seksizmit në media është më...

Në një botë burrash, përdhunimi nuk gjen drejtësi

Rasti i përdhunimit në Rrëshen, por dhe të gjitha ngjarjet e tjera të ngjashme të ndodhura javët e fundit, më bëjnë të kuptoj që në një shoqëri maskiliste dhe patriarkale, përdhunimi nuk gjen drejtësi dhe kam...

Bodyshaming – pse është e rëndësishme të mësojmë të respektojmë trupin ?

Komentet ofenduese dhe aspak pozitive mbi dukjen dhe trupin e të tjerëve ( ose mendimet negative mbi trupin tonë) janë aq të shpeshta, sa as nuk e vëmë re rrezikun që ato mbartin. Të bësh shaming mbi trupin e...

Kategoria -Abuzimi virtual