Sexting më të vetëdijshëm

Fjala “sexting”, vjen nga bashkimi i dy fjalëve të tjera të gjuhës angleze “sex” (akti seksual) dhe “texting” (publikimi i një teksti). Prandaj kuptimi i kësaj fjale është dërgimi ose pranimi i...

Tradhtia

Në fjalorin shqiptar “tradhtia” cilësohet si: “qëndrim jobesnik, shkelje e besës a e besnikërisë bashkëshortore (për bashkëshortët a të dashurit). Tradhtia ndaj burrit (ndaj gruas). Për të qënë tradhtar duhet...

Abuzimi dixhital- dhuna në epokën e internetit

Abuzimi dixhital E mban mend herën e fundit që kalove një ditë pa e parë kompjuterin apo telefonin ? As unë. TEKNOLOGJIA, komunikimi, mesazhe, rrjete sociale. Të gjitha këto element janë integruar shumë mirë...

Kategoria -Abuzimi virtual