Gjëra që duhet të dish para së t’i flasësh një fëmije për seksualitetin

Shumë vëzhgime, studime dhe anketime të lidhjeve seksuale dëshmojne se mjaft të rinj kanë njohuri relativisht të pakta për problemet që kanë të bëjnë me seksualitetin dhe jetën seksuale. Kjo do të thotë që...

Sexting më të vetëdijshëm

Fjala “sexting”, vjen nga bashkimi i dy fjalëve të tjera të gjuhës angleze “sex” (akti seksual) dhe “texting” (publikimi i një teksti). Prandaj kuptimi i kësaj fjale është dërgimi ose pranimi i...

Tradhtia

Në fjalorin shqiptar “tradhtia” cilësohet si: “qëndrim jobesnik, shkelje e besës a e besnikërisë bashkëshortore (për bashkëshortët a të dashurit). Tradhtia ndaj burrit (ndaj gruas). Për të qënë tradhtar duhet...

Kategoria -Abuzimi virtual