Reklama të së kalurarës që na kujtojnë sa seksiste është bota

Vitet ’50, ’60 dhe ’70 ishin vitet kur revolucioni seksual dhe feminist kishte kapluar Amerikën, që pavarësisht këtyre levizjeve vazhdonte të ishte një vend që i përkiste burrave. Të gjitha këto pasqyrohen...

Ç’të keqe ka, nëse burrat përdorin manikyr ?

Lyerja e thonjve me manikyr ka origjinë të lashtë dhe ka qenë një praktikë e zakonshme për burrat dhe gratë. Janë artefaktet nga Mesopotamia , që dëshmojnë se njerëzit lyenin thonjtë, si shenjë fuqie dhe...

Dhuna ndaj vajzave dhe grave në Shqipëri

Më shumë se gjysma e grave dhe vajzave të moshës 15-74 vjeç kanë përjetuar një ose më shumë nga pesë llojet e dhunës (dhunë nga partneri intim, dhunë në lidhje dashurie, dhunë nga jopartneri, ngacmimi seksual...

Kategoria -Burrë i vërtetë