Nga filmat porno mund të mësojmë, lexo me kujdes

Çfarë mund të mësojmë nga filmat porno. E kam thënë shpesh dhe jam e sigurt që shumë janë në dijeni që seksi në jetën reale nuk ka fare të bëjë me seksin në filmat porno. Megjithatë edhe në këtë sektor kemi...

Lufto padijen duke marrë njohuri bazike mbi aparatin riprodhues mashkullor

Aparati riprodhues mashkullor është bashkësia e organeve dhe strukturave që kanë si funksion riprodhimin seksual.  Gjenitalet mashkullore zhvillohen brenda dhe jashtë trupit. Në pjesën e jashtme ne shohim...

Pse është i rëndësishëm edukimi gjinor dhe pse duhet integruar në shkollë si lëndë më vete ?

Mënyra se si një shoqëri trajton vajzën dhe gruan tregon shumë për nivelin e emancipimit të asaj shoqërie. Sigurisht që asnjë shoqëri moderne në të cilat duam të jemi pjesë, gruaja nuk vazhdon të shihet si një...

Kategoria -Seksi