A mund të marrësh një IST pa pasur marrëdhënie seksuale ?

Pavarësisht këshillave të vazhdueshme, shumë njerëz vazhdojnë ende të mos dinë që disa IST –si klamidia, gonorrhea, herpes, HIV, HPV dhe sifiliz- merren edhe pa kryer marrëdhënie seksuale.

Virusi HPV , një çështje që përfshin edhe burrat

Prej vitesh kemi dëgjuar të flitet dhe të shkruhet për Human Papilloma Virus, dhe rrezikun e madh që ai paraqet për gjininë femërore, duke e shndërruar HPV-në në virusin e vajzave dhe grave me sjellje më të...

Trupi juaj- sistemet riprodhuese

Prezantimi i përgjithshëm i sistemit riprodhues te vajzat dhe djemtë, do t’ju ndihmojë të kuptoni më mirë, se si veprojnë metodat bashkohore kontraceptive në parandalimin e një shtatzënie. Prandaj në vijim do...

Kategoria -Seksi