Gjëra më të rëndësishme se madhësia e penisit.

Burrat dhe gratë janë të ndryshëm dhe ndonëse unë kam respekt vetëm për pak ekzemplarë nga kjo gjini , vazhdoj me tentativat e kota për t’i kuptuar. Për këtë arsye nuk më qëndron si i rënë nga qielli...

Seks në këmbim të një telefoni të ri ? Adoleshentë në shitje apo prostituim ?

Adoleshentë, të rinj e të reja që ofrojnë shërbime seksuale në këmbim të një telefoni, mbushje, apo ndonjë dhurate tjetër. Problemi i baby prostitutave,  apo i tregut të Instagramit si treg i gjësë së...

Sexting më të vetëdijshëm

Fjala “sexting”, vjen nga bashkimi i dy fjalëve të tjera të gjuhës angleze “sex” (akti seksual) dhe “texting” (publikimi i një teksti). Prandaj kuptimi i kësaj fjale është dërgimi ose pranimi i...

Kategoria -Cybersex