Orientimi seksual dhe homoseksualiteti

Cfarë kuptojmë me “orientim seksual”?“Orientimi seksual” është një term që shpesh përdoret për të përshkruar tërheqjen romantike, emocionale apo seksuale të një personi ndaj një personi tjetër. Dikush që...

Çfarë duhet të kishe mësuar gjatë edukimit seksual, por që nuk ke bërë

Mbas dy vitesh  jete bashkë me Tabu, poste, shkrime, video e këshilla ndjej që themelet po tronditen, por di me siguri që ka ende shumë punë për të bërë. Sa herë që marr pyetje për informacione tepër bazike e...

Si të rrisësh komunikimin gjatë seksit

Është shumë e thjeshtë dhe mua më ra goja duke e thënë. Komunikim më i mirë do të thotë seks më i mirë. Të jesh i aftë të shpjegosh dhe të tregosh se çfarë të pëlqen dhe çfarë nuk të pëlqen, ndikon në cilësinë...

Dëshira seksuale mashkullore: edhe burrat janë të brishtë

Dëshira seksuale është një fenomen kompleks. Një kombinim faktorësh fiziologjikë, psikologjikë, relacionalë dhe ambientalë, të lidhur ngushtë midis tyre. Nëse kjo lidhje dhe kjo varësi është me e qartë në...

Eksperienca seksuale femërorë: sa të kënaqura janë vajzat dhe gratë ?

Eksperienca seksuale femërore është një temë me interes të madh. Prej vitesh ekspertët kanë pyetur veten mbi faktorët që ndërhyjnë dhe ndikojnë sjelljen seksuale të grave. Në fakt kjo sjellje është e...