Ai ka një tjetër

Ka disa ligje të cilat rregullojnë marrëdhënien midis dy sekseve. Zakonisht bëhet fjalë për fenomene të cilat nuk janë të vulosura si “kodiku i marrëdhënieve burrë /grua”, prandaj duhet të mësojmë, të...

Bon ton seksual

Për të gjithë ju që nuk e dini fjala bon ton ose galateo do të thotë etikë ose sjellje që janë shumë të rëndësishme për shoqërinë. Etiketa nuk është vetëm një sjellje e hijshme, kur jemi në ndonjë mbrëmje apo...

Pse nuk duhet të kthehemi me ish-in.

Një nga fenomenet më skandaloze që mund të të ndodhë gjatë kohës së beqarisë është një kthim plot pasion te ish-i. Mund të ndodhë për shumë arsye. Rastësi, ngjarje momentale, periudhë e gjatë apneje...

Kategoria -Pëshpërit