Gjeni Gay nuk ekziston

Në vitin 1993, një pjesë i gjenomit njerëzor, e quajtur XQ28 u ndërlidh me homoseksualitetin.  Nga ai vit, nocioni kontrovers, i “gjenit gay” hapi një debat midis komunitetit shkencor dhe...

To Bi or not to BI

Përshëndetje nxënës të Tabu Blog. Sot do të flasim për biseksualitetin, një identitet seksual që nuk trajtohet si një orientim i vërtetë, por më shumë si një fazë. Ndërkohë biseksualiteti është një orientim...

Normalizimi i bullizmit në shkollat tona.

Kisha menduar të shkruaja më vonë për një temë shumë të përfolur nga disa persona mbi bullizmin nëpër shkolla për personat LGBT, por kam vendosur të flas sot pas një diskutimi me një shokun tim të shkollës 9...

Kategoria -LGBTQIA