To Bi or not to BI

Përshëndetje nxënës të Tabu Blog. Sot do të flasim për biseksualitetin, një identitet seksual që nuk trajtohet si një orientim i vërtetë, por më shumë si një fazë. Ndërkohë biseksualiteti është një orientim...

Normalizimi i bullizmit në shkollat tona.

Kisha menduar të shkruaja më vonë për një temë shumë të përfolur nga disa persona mbi bullizmin nëpër shkolla për personat LGBT, por kam vendosur të flas sot pas një diskutimi me një shokun tim të shkollës 9...

Shkallët e pranimit të seksualitetit- lidhja midis romantikes dhe seksuales

Njohja e seksualitetit dhe orientimit seksual nuk është vetëm një miratim i thjeshtë i pëlqimit ndaj një lloj gjinie, sidomos kur bëhet fjalë për personat gay. Të pranuari faktin se je apo nuk je gay nuk është...

Kategoria -LGBTQIA