Virusi HPV , një çështje që përfshin edhe burrat

Prej vitesh kemi dëgjuar të flitet dhe të shkruhet për Human Papilloma Virus, dhe rrezikun e madh që ai paraqet për gjininë femërore, duke e shndërruar HPV-në në virusin e vajzave dhe grave me sjellje më të...

Trupi juaj- sistemet riprodhuese

Prezantimi i përgjithshëm i sistemit riprodhues te vajzat dhe djemtë, do t’ju ndihmojë të kuptoni më mirë, se si veprojnë metodat bashkohore kontraceptive në parandalimin e një shtatzënie. Prandaj në vijim do...

Çfarë forme ka himeni ?

Përsërit pas meje: Himeni nuk ka lidhje me virgjërinë Himeni nuk çahet Himeni nuk është i hollë si qeset që mbështjellin ushqime Himeni nuk ka formën e njëjte te të gjitha gratë Himeni prej qindra vitesh...

Kategoria -Seksi