truri dhe testikujt te vizatuar

Truri dhe testikujt kanë më shumë ngjashmëri sesa mendonim

Kush është organi më i madh seksual ? Truri ! Sa të ngjashëm janë truri dhe testikujt ? Me sa duket shumë.

Kjo të paktën është përgjigja e një grupi studiuesish nga Portugalia,  të cilët kanë ekzaminuar ngjashmëritë midis dy organeve. Studimi nisi nga dëshira për të zbuluar lidhjen që ekziston midis dy organeve, sidomos duke u bazuar në info që dimë tashmë: si inteligjenca dhe përqëndrimi, aktiviteti i spermës, çrregullimet seksuale që lidhen me çrregullime neurologjike. Ndonëse janë dy organe të ndryshme, truri dhe testikujt, kanë një strukturë biologjike shumë të përafërt dhe në realitet kanë shumë ngjashmëri.

Te dy këto organe kanë një strukturë të përbërë nga qeliza strukturore dhe funksionale; të dy kanë një metabolizëm të lartë pa të cilin nuk funksionojnë dot; të dy kanë një metabolizëm që varet nga sasia e seleniumit, të dy organet i përgjigjen negativisht stresit dhe të dyja organet janë të mbrojtura nga mburoja anatomike.

Përpos këtyrë ngjashmërive, studiuesit kanë kërkuar dhe ngjashmëritë gjenetike duke zbuluar që truri dhe testikujt ndajnë 264 gjene. Me pak fjalë këto dy organe ndajnë numrin më të lartë të gjeneve në krahasim me inde të tjera. Nuk mbaron me kaq, sepse duke analizuar proteomën (proteinat që përbëjnë një organizëm) e të dy organeve, është kuptuar që nga 14 315 dhe 15 678, nga proteomat e trurit dhe testikujve, 13 442 janë të përbashkëta për të dyja indet, duke i bërë organet më të ngjashme në trupin e njeriut.

Ngjashmëria midis trurit njerëzor dhe testikujve shpjegohet nga konvergjenca ( afrim, prirje për bashkim, ecje drejt afrimit dhe bashkimit) biokimike dhe nga aktvizimi  indeve të tyre në proçesin evolutiv të krijimit të specieve të reja. Prandaj, nëse ju ka ndodhur të mendoni me testikuj, mos u shqetësoni, nuk është psikologjike, por fiziologjike.

Zhaklin Lekatari

3 komente

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    • Testikujt nuk jane njesoj, njeri eshte gjithnje me i madh, kryesisht i djathi, kjo sepse do ishte e pamundur te ecje nese ato do kishin te njejten madhesi dhe lartesi.