Sindroma e ovarit polikistik, një intervistë me dr. Ardi Prushi

Sindroma e Ovarit Polikistik është një çrregullim hormonal nga i cili vuajnë shumë gra edhe pa qenë në dijeni. Për të kuptuar sa më mirë këtë problematikë, por dhe mënyrat si ta dallojmë apo kur të drejtohemi...

Lufto padijen duke marrë njohuri bazike mbi aparatin riprodhues mashkullor

Aparati riprodhues mashkullor është bashkësia e organeve dhe strukturave që kanë si funksion riprodhimin seksual.  Gjenitalet mashkullore zhvillohen brenda dhe jashtë trupit. Në pjesën e jashtme ne shohim...

Pse është i rëndësishëm edukimi gjinor dhe pse duhet integruar në shkollë si lëndë më vete ?

Mënyra se si një shoqëri trajton vajzën dhe gruan tregon shumë për nivelin e emancipimit të asaj shoqërie. Sigurisht që asnjë shoqëri moderne në të cilat duam të jemi pjesë, gruaja nuk vazhdon të shihet si një...

Kategoria -Edukatë Seksuale