Seksizmi në televizion, një fenomen që kemi ndërtuar vetë

Nuk është është hera e parë që shkruaj për sjellje të papërshtatshme në televizionet shqiptare të cilat janë një pasqyrë shumë e mirë e shoqërisë tonë dhe e vlerave që ajo mbron. Nga fillimet e televizionit e...

Kur një femër është “femër”- gruaja e sotme me mendësinë e djeshme.

Sa herë që shkëmbej mendime me të rinjtë që ndjekin faqen Tabu, habitem nga pamundësia mendore dhe mungesa e edukimit e rinisë shqiptare në shekullin 21. Habitem nga disa norma dhe cliché të mësuara përmendësh...

Sindroma e ovarit polikistik, një intervistë me dr. Ardi Prushi

Sindroma e Ovarit Polikistik është një çrregullim hormonal nga i cili vuajnë shumë gra edhe pa qenë në dijeni. Për të kuptuar sa më mirë këtë problematikë, por dhe mënyrat si ta dallojmë apo kur të drejtohemi...

Kategoria -ABCedari i seksit ( bazike)