Autori/e -Zhaklin Lekatari

Ai ka nje tjeter

Ai ka një tjetër

Ka disa ligje të cilat rregullojnë marrëdhënien midis dy sekseve. Zakonisht bëhet fjalë për fenomene të cilat nuk janë të vulosura si “kodiku i marrëdhënieve burrë /grua”, prandaj duhet të mësojmë, të përballemi më to...